Prehlásenie o zdravotnom stave

Vstup do kúpeľa Sina je možný len s predložením vyplneného prehlásenia o zdravotnom stave.

V prípade jednej odpovede „ÁNO“ je kúpeľ možný iba po konzultácii s kúpeľným lekárom.

PREHLÁSENIE S DOTAZNÍKOM NA STIAHNUTIE >>

Prehlásenie je možné vypísať aj pred kúpeľom priamo na mieste, pred vstupom do Siny.
V takomto prípade je potrebné prísť o 10-15 minút vopred.

 

Bližšie informácie a predaj Vám radi poskytnú pracovníčky
predaja procedúr – denne od 8.00 do 18.00 hod.
e-mail: predajprocedur@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 140,  +421/32/6514 775 

Prehlásenie o zdravotnom stave