Prehlásenie o zdravotnom stave

Vstup do kúpeľa Sina je možný len s predložením vyplneného prehlásenia o zdravotnom stave.

V prípade jednej odpovede „ÁNO“ je kúpeľ možný iba po konzultácii s kúpeľným lekárom.

PREHLÁSENIE S DOTAZNÍKOM NA STIAHNUTIE >>

Prehlásenie je možné vypísať aj pred kúpeľom priamo na mieste, pred vstupom do Siny.
V takomto prípade je potrebné prísť o 10-15 minút vopred.

 

Prehlásenie o zdravotnom stave